Typografia

Typografia jest tak stara jak samo pismo i określa ogólne techniki oraz sztukę tworzenia czcionek oraz znaków pisarskich. Typografia zyskała dużo na znaczeniu po wynalezieniu druku. W tamtych czasach, kiedy to każda strona była układana ręcznie, a każdy glif pieczołowicie rzeźbiony, układanie tekstu na stronie miało dosłowne znaczenie.